Πρόεδρος: Αρμάου Μαρία
Αντιπρόεδροι:Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα
Καλουμένου Ελένη
Μέλη:Αρμάου Μαριάννα
Βελαλοπούλου Κατερίνα
Δελατόλα Σοφία
Μάκρα Ευαγγελία
Νικολάτου Σοφία
Ρήγου Μαρία
Σαββοργινάκη Χρυσούλα
Φασλή Ζαννίνα-Ευφροσύνη