Πρόεδρος: Αρμάου Μαρία
Αντιπρόεδροι:Μπαλταρέτσου Ελισαμπέτα
Καλουμένου Ελένη
Μέλη:Αρμάου Μαριάννα
Βελαλοπούλου Κατερίνα
Δελατόλα Σοφία
Νικολάτου Σοφία
Ρήγου Μαρία