Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά, η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος σας προσκαλούν να συμμετέχετε ενεργά στο 48ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που θα πραγμα­τοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης & διαδικτυακή παρακολούθηση) από 27-30 Σεπτεμβρίου του 2021 στο Ιερό Νησί της Τήνου, που αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό της χριστιανοσύνης τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους ξένους.

Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και εμπειριών που στοχεύει το κάθε συ­νέδριο του ΕΣΝΕ προσφέρει ανεξάρτητα σε όλους τους νοσηλευτές εφόδια για την άσκηση της νοσηλευτικής και της παροχής καλύτερης ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς.

Ο ΕΣΝΕ παρακολουθώντας όλα τα δρώμενα στον χώρο της υγείας στη χώρα μας αλλά και διεθνώς προσκαλεί όλους τους νοσηλευτές τόσο τους κλινικούς όσο και τους ασχολούμενους με την εκπαίδευση να μεταδώσουν στους νεότερους με τις εισηγήσεις τους στο συνέδριο ολοκληρωμένη γνώση που θα απορρέει από τεκμηριωμένη πρακτική του χώρου εργασίας τους. Επίσης μέσω των εισηγήσεων και των προσεγγίσεων διαμηνύεται ο προβλη­ματισμός των νοσηλευτών σε θέματα φροντίδας υγείας που αποτελούν και το κύριο έργο προσφοράς προς τον άνθρωπο.

Τα θέματα του Συνεδρίου άπτονται όλων των αντικειμένων που αφορούν το άρρωστο αλλά και το υγιές άτομο, όπως και τη νοσηλευτική γενικότερα και θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν πολλά ερωτήματα που απασχολούν στο χώρο της υγείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν, εκ των προτέρων, θερμότατες ευχαριστίες σε όλους τους συνα­δέλφους και συνεργάτες που συμμετείχαν ή θα συμμετέχουν και σε αυτό το συνέδριο με εισηγήσεις ή με οποιο­δήποτε άλλο τρόπο προσφέροντας εθελοντικά στην προαγωγή της γνώσης.

Πιστεύουμε και εφέτος ότι θα προσφερθεί νέα γνώση, που θα δώσει κίνητρα για τη βελτίωση ή τροποποίηση της κλινικής πρακτικής στην άσκηση της νοσηλευτικής και την παροχή καλύτερης ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς.

Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν με τη δική σας ενεργό συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, όπου δίδεται η ευκαιρία σε όλους μας να παρουσιάσουμε τα ποικίλα θέματα που άπτονται των καθημερινών μας δραστηριοτήτων και αναδεικνύουν ταυτόχρονα τον διευρυμένο ρόλο του νοσηλευτή.

Σας περιμένουμε όλους!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος του ΕΣΝΕ και

Πρόεδρος του 48ου Συνεδρίου

Δρ Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη

Α’ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ